Strefa inwestora

Przystąpienie jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. IFM Global Funds S.A. przystąpiła jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach. Zakres odpowiedzialności Emitenta jako Komandytariusza wynosi 50.000 zł. Emitent będzie uczestniczyć w zyskach Foto Volt Eko sp. z o.o. sp. k. w 19,00%.

Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w organizacji została powołana do świadczenia usług doradztwa, instalatorskich oraz handlowych na rynku fotowoltaicznym w rejonie Górnego Śląska.

Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych jest najszybciej rosnącym rynkiem odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2018 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 0,7 GW. Ocenia się, że w 2019 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych zwiększy się o kilkadziesiąt procent. Dynamicznemu wzrostowi sprzyja możliwość obniżenia podstawy podatku dochodowego dla osób fizycznych do kwoty 53 tysięcy złotych na wydatki poniesione na ogniwa fotowoltaiczne oraz oferta tanich kredytów na mikroinstalacje fotowoltaiczne oferowana przez największe banki. Trend rozwoju fotowoltaiki jest również wzmacniany potencjalnymi podwyżkami cen energii elektrycznej dla osób  prywatnych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.