Strefa inwestora

Rozbudowa sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że podjął decyzję o rozbudowie sieci dystrybucji funduszy znajdujących się w ofercie Emitenta poprzez nawiązanie współpracy z doradcami na podstawie umów agencyjnych. Zamiarem Spółki jest zbudowanie sieci sprzedaży skoncentrowanej, w pierwszym okresie, głównie na południu Polski.

Ponadto, Spółka podjęła rozmowy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych w celu znacznego rozszerzenia dla swoich klientów oferty produktów, otwartych, krajowych i zagranicznych, funduszy inwestycyjnych. Obecnie w ofercie Emitenta znajduje się 633 funduszy i Zarząd planuje rozszerzenie tej oferty o produkty do ponad 1000 otwartych funduszy inwestycyjnych.

Spółka posiada licencję dystrybutora funduszy inwestycyjnych. W oparciu o nią, ma prawo do dystrybucji na terenie Polski funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszy IFM. Spółka ma zawarte umowy z różnymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), uprawniające do dystrybucji palety funduszy tych TFI.

Dodatkowo Spółka podjęła rozmowy z dostawcą rozwiązań informatycznych skierowanych do dystrybutorów funduszy inwestycyjnych celem przygotowania dla Emitenta platformy funduszy inwestycyjnych, która będzie mogła być udostępniona klientom, a także sieci dystrybucji. Uruchomienie platformy planowane jest w II półroczu 2018 r.

Emitent chce docelowo udostępnić ofertę produktów na terenie całego kraju, czemu służą podjęte rozmowy z dystrybutorami funduszy inwestycyjnych (o czym Spółka informowała) oraz rozpoczęte rozmowy dot. uruchomienia platformy funduszy inwestycyjnych. Pozwoli to Spółce czerpać przychody z dystrybucji Funduszy IFM oraz funduszy innych TFI.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.