Strefa inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

  • Raport okresowy za 2018 rok – w dniu 21 marca 2019 r.
  • Raport okresowy za I kwartał 2019 roku – w dniu 10 maja 2019 r.
  • Raport okresowy za II kwartał 2019 roku – w dniu 09 sierpnia 2019 r.
  • Raport okresowy za III kwartał 2019 roku – w dniu 08 listopada 2019 r.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.