Strefa inwestora

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 137/2023

Uchwała Nr 137/2023
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.