Strefa inwestora

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 maja 2019 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.