Akcje

Akcjonariat

Większościowymi akcjonariuszami IFM Global Funds S.A. poprzez firmę UBP Eastern European Partners Ltd. są:

  • Aleksander Jawień -  Prezes IFM Global Funds S.A.

 


 

Kapitał zakładowy IFM Global Funds S.A. wynosi 2.213.087,40 zł i dzieli się na 22.130.874 akcji, w tym:

 


Wartość nominalna każdej akcji: 0,10 PLN.
Pierwsze notowanie akcji IFM Global Funds S.A. miało miejsce w dniu 11 lipca 2013 roku.
W wolnym obrocie giełdowym znajdują się akcje zwykłe na okaziciela serii B, C oraz D.