Akcje

Akcjonariat

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Foto Volt Eko sp. z o.o.

16.750.000

75,69

16.750.000

75,69

Pozostali

5.380.874

24,31

5.380.874

24,31

Suma

22.130.874

100,00

22.130.874

100,00