Ład korporacyjny

Zarząd

Organem zarządzającym IFM Global Funds S.A. (daw. Investment Fund Managers S.A.) jest dwuosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy IFM Global Funds S.A. i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone w kompetencjach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.


Zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu IFM Global Funds S.A. (daw. Investment Fund Managers S.A.) reguluje Regulamin Zarządu Spółki:


Ponadto Zarząd IFM Global Funds S.A. działa w oparciu o następujące dokumenty:

  • Statut Spółki
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • obowiązujące przepisy prawne

 

Aleksander Jawień – Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.

Z IFM Global Funds S.A. związany 15 lat.

Od listopada 2016 roku pełni (ponownie) funkcję Prezesa Zarządu IFM Global Funds S.A. (daw. Investment Fund Managers S.A.) Od lipca 2014 roku do listopada 2016 roku był Prezesem Zarządu spółki zależnej domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. W okresie od lipca 2004 roku do lipca 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Investment Fund Managers S.A. (obecnie IFM Global Funds S.A.), jako Założyciel i Akcjonariusz.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 916. Karierę w branży finansowej rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania licencji maklera papierów wartościowych. Pracował kolejno na stanowiskach: maklera, maklera giełdowego, dealera oraz managera w departamencie zarządzania aktywami, początkowo w RDM Polonia S.A., a następnie w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A. (1995-1998). W latach 1998-2001 pracował w ABN AMRO Asset Management, m.in. jako Dyrektor ds. Klientów Prywatnych. W latach 2002-2003 prowadził własną firmę doradczą.

Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Odbył liczne kursy specjalistyczne, m. in. w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABN AMRO International Private Banking w Zurychu, UBS AG w Zurychu. Odbył liczne analityczne sesje wyjazdowe do głównych centrów inwestycyjnych na świecie, m.in. do USA, Chin, Indii, Singapuru, Turcji, Rosji, Niemiec, ZEA, Wielkiej Brytanii, realizując w praktyce strategię opartą o przewagę globalnych rozwiązań.