Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

Organem nadzorczym  Foto Volt Eko Energia S.A. jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z postanowieniami §16 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej  Foto Volt Eko Energia S.A. jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością  Foto Volt Eko Energia S.A., w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji  Foto Volt Eko Energia S.A. w terminie, który pozwala akcjonariuszom na zapoznanie się z dokumentem  przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.


Zasady i tryb działania oraz organizację Rady Nadzorczej  Foto Volt Eko Energia S.A. reguluje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki:

Ponadto Rada Nadzorcza  Foto Volt Eko Energia S.A. działa w oparciu o:

  • Statut Spółki
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • obowiązujące przepisy prawne

Pani Wioletta Buczek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Ponadto jest absolwentką studiów biznesowych Executive Master of Business and Administration na Politechnice Warszawskiej oraz Studium Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kursy z zakresu relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw.

Od 20 lat związana z rynkiem kapitałowym, doradza zarządom spółek publicznych i prywatnych. Pani Wioletta Buczek pełni obecnie funkcję Członka Zarządu firmy doradczej Reputation Managers Sp. z o.o. Przed objęciem obecnego stanowiska pracowała w polskim oddziale międzynarodowej agencji PR Edelman (Dyrektor działu PR finansowego i relacji inwestorskich). W latach 2001-2003 pracowała w  spółce AGORA S.A., wydawcy Gazety Wyborczej, w dziale relacji z inwestorami i mediami.  

Pani Wioletta Buczek nigdy nie była skazana za przestępstwa oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Wioletta Buczek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Joanna Smolińska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymała tytuł i nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Primus Inter Pares” oraz London Business School i Medyczne Studium Zawodowe.

Pani Joanna Smolińska od 1993 roku jest Prezesem Zarządu Antalis Polska Sp. z o.o., filii międzynarodowego lidera w dystrybucji papieru i materiałów do komunikacji wizualnej. Ponadto od października 2009 roku pełni także funkcję General Manager oraz Prezesa Zarządu Antalis Poland i MAP Polska, a po połączeniu spółek w kwietniu 2012 roku Antalis Poland. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży papierniczej.

W latach 2004-2006 była Prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru, w latach 2005-2009 zasiadała w Radzie Nadzorczej Antalis Czechy, a od 2005 roku jest Członkiem Zarządu Antalis Słowacja. Od roku 2016 Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Joanna Smolińska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Joanna Smolińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Janusz Wyląg w 2012 r. zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ponadto w 2008 r. zdał egzamin komorniczy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnik licznych szkoleń m.in. dotyczących spółki S24 oraz europejskiego nakazu aresztowania i europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Janusz Wyląg jest adwokatem-partnerem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg spółka partnerska. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów samorządu terytorialnego. Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. Specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności masowych. Równocześnie sprawuje nadzór nad pracą aplikantów oraz młodszych prawników. Wprowadził w ramach kancelarii system elektronicznego postępowania upominawczego. Wcześniej związany z Kancelarią Komornika Sądowego Tomasza Adamskiego. Autor publikacji dotyczących egzekucji sądowej oraz dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej IFM Global Asset Management sp. z o.o. w Warszawie. Od 2013 r. do dnia obecnego jest wspólnikiem (partnerem) spółki prawa handlowego: Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg spółka partnerska w Tarnowskich Górach. W okresie 01.2017-05.2019 członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Janusz Wyląg nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Janusz Wyląg nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Pani Izabela Piecuch-Jawień ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w ramach indywidualnej organizacji nauczania. Posiada uprawnienia zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu oceny ryzyka podejmowanego przez banki, specyfiki produktów bankowych, negocjacji, współpracy i rozwoju relacji z klientami instytucji finansowych.

Pani Izabela Piecuch-Jawień posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. W karierze zawodowej związana z PKO BP oraz BRE Bank (m.in. jako członek komitetu kredytowego z uprawnieniami decyzyjnymi i szef wydziału oceny ryzyka), a także domem maklerskim IFM Global Asset Management Sp. z o.o. (pełniąc funkcję Prezesa Zarządu). Od lat związana z Emitentem, zasiadając w Zarządzie Emitenta i równocześnie kierując departamentem sprzedaży i relacjami z klientami. 

Dnia 29 maja 2019 r. zakończyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, wobec upływu wspólnej 5-letniej kadencji.

Pani Izabela Piecuch-Jawień nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Izabela Piecuch-Jawień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Pan Jacek Jawień jest absolwentem Technikum Budowlanego, gdzie w 1996 roku złożył egzamin dojrzałości i otrzymał tytuł technika budowlanego. W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Materiałowym Politechniki Śląskiej. Posługuje się językiem angielskim.

Pan Jacek Jawień prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A-4 Techniki Alpinistyczne. Pan Jacek Jawień jest także zawodowym ratownikiem beskidzkiej grupy GOPR. Od kilkunastu lat jest także członkiem kolejnych, zimowych wypraw wysokogórskich. Organizator kolejnych edycji Festiwalu Górskiego Wondół-Challenge, w Szczyrku i Gliwicach.

W grudniu 2016 roku zakończył pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Jacek Jawień nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Jacek Jawień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Jawień jest bratem Prezesa Zarządu Aleksandra Jawień.