Kalendarium

Kalendarium


Raporty okresowe Spółki w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
 

- Raport okresowy za 2021 rok – w dniu 18 marca 2022 r.

- Raport okresowy za I kwartał 2022 roku – w dniu 10 maja 2022 r.

- Raport okresowy za II kwartał 2022 roku – w dniu 5 sierpnia 2022 r.

- Raport okresowy za III kwartał 2022 roku – w dniu 4 listopada 2022 r.