Strefa inwestora

Autoryzowany doradca

Spółka Investment Fund Managers S.A. w dniu 31 lipca 2016 roku zakończyła współpracę z firmą Acadia sp. z o.o. sp. k. – Autoryzowanym Doradcą Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent informuje, że dniem pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect był 11 lipca 2013 roku, w związku z czym obowiązek korzystania przez Emitenta z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej trzech lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO, wynikający z § 18 ust. 3 ASO, został przez Spółkę wypełniony.