Raporty

21.03.2018
Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2018 rok

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2018.

Niniejszy raport IFM Global Funds S.A. za rok 2018 został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.