Raporty

04.03.2020
Raport 5/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 31 marca 2020 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ul. Dąbrówki 15/1 w Katowicach.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał na NWZA

Wzór pełnomocnictwa na NWZA

Wzór odwołania pełnomocnictwa na NWZA

Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA

Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta.