Raporty

27.09.2022
Raport ESPI

Zarząd Spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. ("Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 września 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Aleksander Jawień - Prezes Zarządu