Raporty

28.03.2017
Raport ESPI 5/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2017 roku

Raport bieżący nr  5/2017

28.03.2017

 

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 marca 2017 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.