Raporty

28.04.2017
Raport EBI 15/2017 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr  15/2017

28.04.2017

 

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku otrzymał od Pana Artura Chabowskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 28 kwietnia 2017 roku.

Pan Artur Chabowski wskazał, iż w Jego w ocenie obecne obowiązki zawodowe pozostają w kolizji z obowiązkami Członka Rady Nadzorczej IFM Global Funds S.A.

Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.