Raporty

15.07.2021
Raport 14/2021

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. Emitent podpisał umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 600 kWp u klienta przemysłowego na dachu hali produkcyjnej. Wartość umowy to 1.650.000,00 zł netto.

Umowa obejmuje przygotowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyzy obciążenia hali, uzyskanie pozwolenia na budowę, dostawę sprzętu i wykonanie instalacji pod klucz w 60 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Umowa przewiduje zainstalowanie min. 1319 modułów PV o mocy 455 Wp oraz zestawu falowników wraz z osprzętem. Finalna moc instalacji oraz typ sprzętu zostanie ustalona po uzyskaniu ekspertyzy dot. możliwego obciążenia hali.

Emitent planuje zakończenie zadania na przełomie I i II kw. 2022 r. 65% wartości tej umowy zostanie ujętych w przychodach bieżącego roku, a pozostałe 35% w 2022 r.

Powyższy projekt jest kolejnym o mocy pow. 50 kWp realizowanych przez Emitenta w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Obecnie w ofertowaniu są 3 projekty o mocach między 50 a 200 kWp.

W ramach większych projektów realizowanych przez Emitenta, oprócz ww. zadania, w przygotowaniu inwestycji są dwie farmy PV, jedna o mocy pow. 2 MW, a druga o mocy pow. 1 MW, realizowane przez spółki zależne Emitenta. W najbliższych planach jest rozszerzenie portfela realizowanych farm PV o następne projekty o mocach 1 MW i powyżej.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".