Raporty

01.10.2021
Raport 18/2021

Zarząd Spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. ("Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 września 2021 roku.
 
Podstawa prawna:
 
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".