Raporty

13.08.2021
Raport okresowy Emitenta za II kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za II kwartał 2021 roku.
 
Podstawa prawna:
 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".