Raporty

13.05.2014
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 13 maja 2014 roku przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za I kwartał 2014 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za I kwartał 2014 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.