Strefa inwestora

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr  6/2018

01.06.2018

 

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje
w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 01 czerwca 2018 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.