Strefa inwestora

Zarząd Spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. ("Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 września 2022 roku.