Raporty

30.01.2020
Raport 3/2020

Raport bieżący nr 3/2020

30.01.2020Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:• Raport okresowy za 2019 rok – w dniu 20 marca 2020 r.

• Raport okresowy za I kwartał 2020 roku – w dniu 15 maja 2020 r.

• Raport okresowy za II kwartał 2020 roku – w dniu 14 sierpnia 2020 r.

• Raport okresowy za III kwartał 2020 roku – w dniu 13 listopada 2020 r.Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości

w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".